Schriftelijke vragen

December

Vraag aan College: Camera’s moeten per 1 januari 2024 weg bij fietstunnel A59 bij de Maaspoort

Vraag aan College: Bijplaatsingen van afval bij ondergrondse containers blijft toenemen ondanks omtoveren van metalen afvalbakken tot kleurige kunstwerken

Vraag aan College: Waarom is het Huis van Bosch zo beperkt toegankelijk?

Antwoord van College: Wordt nog verwacht

Vraag aan College: Wel of geen ondergrondse containers beschikbaar bij nieuwbouwproject Amadeiro

Antwoord van College: Wordt nog verwacht

November

Vraag aan College: Niet beantwoorden van mails van onze inwoners door
gezaghebbers van onze gemeente

Antwoord van College: Niet beantwoorden van mails van onze inwoners door
gezaghebbers van onze gemeente

Vraag aan College: Container voor PBD (Plastic, verpakkingen, blik en drankkartons) niet verplicht gesteld

Antwoord van College: Container voor PBD (Plastic, verpakkingen, blik en drankkartons) niet verplicht gesteld

Vraag aan College: Speeltuinen mogen absoluut niet verdwijnen

Antwoord van College: Speeltuinen mogen absoluut niet verdwijnen

Oktober

Vraag aan College: Weer ernstig en heftig vuurwerkoverlast in de Maaspoort en andere wijken en dorpen in onze gemeente

Antwoord van College: Weer ernstig en heftig vuurwerkoverlast in de Maaspoort en andere wijken en dorpen in onze gemeente

September

Vraag aan College: Verweerde banieren en kapotte lift parkeergarage St. Jan

Antwoord van College: Verweerde banieren en kapotte lift parkeergarage St. Jan

Vraag aan College: Herstel kleine monumenten      

Antwoord van College: Herstel kleine monumenten

Vraag aan College: Fietswrakken worden maar niet verwijderd uit de Jan Heinsstraat terwijl ze al maanden zijn gelabeld

Antwoord van College: Fietswrakken worden maar niet verwijderd uit de Jan Heinsstraat terwijl ze al maanden zijn gelabeld 

Augustus

Vraag aan College: Vlonderpad over de Stads Aa niet geschikt voor mindervaliden of mensen die minder goed ter been zijn

Antwoord van College: Vlonderpad over de Stads Aa niet geschikt voor mindervaliden of mensen die mindergoed ter been zijn

Vraag aan College: Dropzone deelscooters midden op trottoir en voetpad

Antwoord van College: Dropzone deelscooters midden op trottoir en voetpad

Vraag aan College: Lindeboom naast eerder verwijderde vergiftigde lindeboom in Lepelstraat is opeens verwijderd

Antwoord van College: Lindeboom naast eerder verwijderde vergiftigde lindeboom in Lepelstraat is opeens verwijderd

Vraag aan College: Stadsbussen veroorzaken een onveilige situatie in de binnenstad

Antwoord van College: Stadsbussen veroorzaken een onveilige situatie in de binnenstad

Vraag aan College: Wie beslist lokaal over de opvang van asielzoekers

Antwoord van College: Wie beslist lokaal over de opvang van asielzoekers

Vraag aan College: Huis isoleren wordt onbetaalbaar door verplicht ecologisch onderzoek naar vleermuizen in spouwmuren

Antwoord van College: Huis isoleren wordt onbetaalbaar door verplicht ecologisch onderzoek naar vleermuizen in spouwmuren

Vraag aan College: Ongeloof bij vishandel Huiskes die zijn bedrijfsactiviteiten in zijn garageboxen moet staken

Antwoord van College: Ongeloof bij vishandel Huiskes die zijn bedrijfsactiviteiten in zijn garageboxen moet staken

Juli

Vraag aan College: Zorgen van bewoners en wijkraad BLB over verleende terrasvergunning foodmarket de FAM in de Korenbrugstraat

Antwoord van College: Zorgen van bewoners en wijkraad BLB over verleende terrasvergunning foodmarket de FAM in de Korenbrugstraat

Juni

Vraag aan College: Ongekend hoog aantal beveiligingscamera’s in onze gemeente

Antwoord van College: Ongekend hoog aantal beveiligingscamera’s in onze gemeente

Vraag aan College: Bijplaatsen van afval bij ondergrondse containers moet worden aangepakt inzet slimme en stiekeme camera’s

Antwoord van College: Bijplaatsen van afval bij ondergrondse containers moet worden aangepakt inzet slimme en stiekeme camera’s

Dtv Nieuws – VOOR Den Bosch denkt aan camera’s voor aanpak afvaloverlast

Vraag aan College: Omwonenden zijn klaar met de overlast en troep bij strandje Groote Wielen

Antwoord van College: Omwonenden zijn klaar met de overlast en troep bij strandje Groote Wielen

Mei

Vraag aan College: Nog steeds geen zicht op functionerende liften Paleisbrug voor eind mei 2023

Antwoord van College: Nog steeds geen zicht op functionerende liften Paleisbrug voor eind mei 2023

Vraag aan College: Fraude met PGB zorg

Antwoord van College: Fraude met PGB zorg

Vraag aan College: Vervolgvragen over “Vraagtekens rondom de positie voormalig directeur Noord Brabants Museum en het jaarverslag”

Antwoord van College: Vervolgvragen over “Vraagtekens rondom de positie voormalig directeur Noord Brabants Museum en het jaarverslag”

April

Vraag aan College: Voortgang aangifte en onderzoek herplanting moedwillige vergiftiging lindeboom Lepelstraat

Antwoord van College: Voortgang aangifte en onderzoek herplanting moedwillige vergiftiging lindeboom Lepelstraat

Vraag aan College: Gemeenten stellen steeds vaker eisen aan de opvang van asielzoekers

Antwoord van College: Gemeenten stellen steeds vaker eisen aan de opvang van asielzoekers

Maart

Vraag aan College: Controle op (nep)vuurwapens en drugs op scholen

Antwoord van College: Controle op (nep)vuurwapens en drugs op scholen

Vraag aan College: Verzoek van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling ’s-Hertogenbosch om niet in te stemmen met wijziging Horecaverordening

Antwoord van College: Verzoek van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling ’s-Hertogenbosch om niet in te stemmen met wijziging Horecaverordening

Vraag aan College: Pilot voor het gratis chippen van katten opstarten, alvorens landelijke chipplicht wordt ingevoerd 

Antwoord van College: Pilot voor het gratis chippen van katten opstarten, alvorens landelijke chipplicht wordt ingevoerd 

Vraag aan College: Te laat beantwoorden van schriftelijke vragen van raadsleden door het college van B&W  

Antwoord van College: Te laat beantwoorden van schriftelijke vragen van raadsleden door het college van B&W 

Vraag aan College: Vraagtekens rondom positie
voormalig directeur Noord-brabants Museum en het jaarverslag

Antwoord van College: Vraagtekens rondom positie
voormalig directeur Noord-brabants Museum en het jaarverslag

Februari (geen vragen gesteld)

Januari

Vraag aan College: Gevolgen van de ingestelde vuurwerkvrije zones en totaal aan geleden vuurwerkschade

Antwoord van College: Gevolgen van de ingestelde vuurwerkvrije zones en totaal aan geleden vuurwerkschade

Vraag aan College: Experiment samenwonen in de bijstand

Antwoord van College: Experiment samenwonen in de bijstand

Vraag aan College: Onduidelijke beantwoording vraag over de gemaakte kosten evenement “Winterse sferen”

Antwoord van College: Onduidelijke beantwoording vraag over de gemaakte kosten evenement “Winterse sferen”

Vraag aan College: Veiligheidsgevoel en nazorg omwonenden Maaspoort na aanslagen op omliggende woningen.

Antwoord van College: Veiligheidsgevoel en nazorg omwonenden Maaspoort na aanslagen op omliggende woningen.