DE WEBSITE IS MOMENTEEL VOOR VOLLEDIGE AANPASSING IN BEWERKING!

 

MAAR LIEFST ROND DE 1700 INWONERS HEBBEN OP “VOOR DEN BOSCH” GESTEMD WAAR WIJ U HEEL HARTELIJK VOOR WILLEN BEDANKEN.

WAT FIJN DAT U UW STEM EN HET VERTROUWEN AAN ONZE PARTIJ HEBT GEGEVEN EN DAARDOOR UW STEM NIET VERLOREN IS GEGAAN.

HET BEHALEN VAN 1 ZETEL IS HIERVAN HET RESULTAAT GEBLEKEN.

WIJ GAAN NU ONZE PARTIJ VERDER OP- EN UITBOUWEN EN HOUDEN U OP DE HOOGTE VAN DEZE ONTWIKKELINGEN.

MOCHT U ONS WILLEN MAILEN DAN KAN DAT OP E-MAILADRES 

j.gersjes@s-hertogenbosch.nl

 

Hartelijke groeten namens al onze partijkandidaten en nogmaals super bedankt voor uw stem op VOOR Den Bosch.

 

FRACTIEVOORZITTER EN PARTIJLEIDER JOEP GERSJES

 

 

DE KANDIDATEN VAN VOOR Den Bosch Joep Gersjes (lijst 17)

                                                                             
"VOOR DEN BOSCH Joep Gersjes"

LIJSTNUMMER 17

 

 

Lijsttrekker Joep Gersjes

Er is veel onvrede in de samenleving en daarom heb ik besloten op advies van een groot aantal fanatieke inwoners binnen onze gemeente, de nieuwe politieke partij VOOR DEN BOSCH te beginnen.

Met deze nieuwe partij VOOR DEN BOSCH ga ik mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart a.s.

De nieuwe partij heeft met mij als lijsttrekker 3 kandidaten met politieke ervaring in de gemeenteraad.

De andere overige kandidaten op de lijst hebben een grote drive om politiek gezien inbreng te hebben om onze gemeente beter en mooier te maken.

Jolanda van den Wildenberg de nummer 2 en Corine van den Wildenberg de nummer 3 waren al eens eerder gemeenteraadslid.

 

WAT IS ONZE KRACHT?


Joep vat het hieronder kort samen.

“Wanneer er zich voor u belangrijke kwesties of problemen in uw wijk of leefomgeving afspelen, en die snel wilt bespreken, dan heeft u ervaren dat wij heel snel met u schakelen. Wij zijn zeer goed bereikbaar en dat is een van onze grootste en sterkste eigenschappen. Wij vinden dat namelijk heel belangrijk voor u omdat dat een van onze volksvertegenwoordigende taken is".

WIJ WILLEN IETS VOOR DE MENSEN BETEKENEN!


U KUNT NU ZELFS UIT 17 PARTIJEN KIEZEN, 
KIES DAN AUB WELOVERWOGEN DE JUISTE PARTIJ IN UW OGEN.

WIE WEET ZIJN WIJ DAT DAN WEL.

ZO JA KIES "VOOR Den Bosch" lijstnummer 17.

ALVAST VEEL DANK.

 

Onze visie

De politieke partij VOOR Den Bosch behartigt de belangen van alle inwoners van Den Bosch door op politiek-onafhankelijke basis vertegenwoordigd te zijn in de gemeenteraad.

Onze missie

VOOR Den Bosch is een politieke vereniging die zich ten doel stelt de maatschappelijke, culturele, sportieve en politieke belangen in de gemeente 's-Hertogenbosch te behartigen.
De vereniging wil een zo groot mogelijke politieke partij zijn om haar doel te kunnen bereiken.
De focus van de vereniging is erop gericht een zo goed mogelijke toerusting te bewerkstelligen om in de verkiezingscampagne zo veel mogelijk stemmen te trekken en daarmee zo veel mogelijk raadszetels door de partij te kunnen bezetten. Dit allemaal om uw belangen goed te kunnen behartigen.


Onze kernwaarden zijn

Betrokken, integer, eerlijk, open, verantwoordelijk en onafhankelijk. 
VOORAL BEREIKBAAR 

Hoe willen we dat de Bosschenaren ons zien?
De waarden van VOOR Den Bosch laten zien hoe wij zaken oppakken.

Betrokken:

We werken van buiten naar binnen. Eerst luisteren we naar de bewoners en betrokkenen, dan wegen we de verschillende belangen en op basis daarvan bepalen we ons standpunt, waarbij het algemeen belang van de Bosschenaren voorop staat.

Integer:

Wij zien het besturen van de stad niet als een routine klus en we staan te popelen om - waar nodig - dingen beter te maken en de dorpen en de stad vooruit te helpen, ervoor te zorgen dat in onze dorpen de wijken en de stad geweldige plekken zijn om in te leven en te verblijven en dit allemaal op basis van integer handelen.

Eerlijk:

Wij werken niet vanuit een vastomlijnde ideologische mening. We kennen maar één belangengroep: de inwoners van onze gemeente. Daar kan iedereen op vertrouwen. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

Open:

Wij willen horen wat er speelt in de dorpen, de wijken, de stad en daarom luisteren we naar de inwoners en ondernemers.
We staan open voor ideeën en meningen, en zijn bij veel activiteiten betrokken of in ieder geval aanwezig, aanspreekbaar en benaderbaar. We ontmoeten de inwoners op hun eigen terrein in de buurten, kernen en de wijken.

Verantwoordelijk:

VOOR Den Bosch wil bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en vorm geven. Uiteraard als partner voor andere partijen om samen tot een beter Den Bosch te komen, met respect voor hun visie, missie en waarden. Het belang van de inwoners en de gemeente zullen daarbij altijd voorop staan.

Onafhankelijk:

Wij hebben geen binding met landelijke partijen of andere instanties en wij nemen zo onafhankelijk besluiten.
Lokale politiek vraagt om praktische oplossingen voor zaken die inwoners en lokale organisaties direct aangaan.