Zelf standpunten aandragen

Heeft u een goed idee voor Den Bosch of een standpunt voor ons? Laat het ons weten!

 


Samen
Wonen

Wij vinden dat iedereen in een betaalbare en goed onderhouden woningen hoort te wonen. Daarom willen we fors investeren in goede woningen, mét een groene buurt.

Samen Werken

Wij staan ervoor dat iedereen een goed rond kan komen. Als gemeente moeten we mensen aan werk helpen of zelf in dienst nemen. Armoederegelingen zijn zo genereus mogelijk.

Samen Leven

Wij staan voor een samenleving met aandacht voor elkaar. Waar naastenliefde, solidariteit en behulpzaamheid centraal staan. De overheid staat altijd in nauw contact met alle inwoners.

Betaalbare, goede woningen

Bouwen is heel hard nodig maar wel naar echte behoefte, dus fors meer betaalbare sociale huur- en koopwoningen.

Een vernieuwde democratie

Kiezen voor meer directe invloed van inwoners door onder meer referenda en e-democracy.

Samenwerking in de zorg

Marktwerking maakt de zorg kapot. Met samenwerking leveren we betere zorg en verlagen we kosten.

Betaalbaar openbaar vervoer

Voor onze inwoners die afhankelijk van het openbaar vervoer zijn zorgen voor snelle mobiliteit en goede verbindingen in de dorpen en de wijken. Ook in de weekenden en avonden openbaar vervoer beschikbaar.

Aan de slag met ons milieu

Een beter milieu is goed voor álle inwoners én daarmee verlagen we de energierekening.

Een mooie stad voor jongeren

Meer inspraak van jongeren in onze stad en meer activiteiten georganiseeerd voor en met jeugd.

Veiligheid staat voorop

Een veilige stad vraagt om investeringen en blauw op straat waar dat nodig is.

Een eerlijke economie

Lokale ondernemers beschermen en zorgen dat niemand in armoede hoeft te leven in onze gemeente.

Zorgen voor onze ouderen

Als samenleving omkijken en zorgen voor onze ouderen en een overheid die ondersteuning biedt.


Taalcursussen toegankelijker voor arbeidsmigranten

Niet alleen taalcursussen faciliteren bij inburgering maar ook voor arbeidsmigranten toestaan.


LAAT EENZAME BOSSCHENAREN NIET VEREENZAMEN!

Te veel mensen zowel jongeren maar vooral ook ouderen zijn eenzaam in deze gemeente.
Wij zetten meer
in op welzijnswerk en investeren in ontmoetingsplekken zoals wijkcentra en buurthoreca.

 

DRUGSOVERLAST

Hard op treden tegen drugsoverlast.

 

NACHTBOA’S NA 23.00 UUR voor 7 nachten per week inzetten.

Nachtboa's (Buitengewoon opsporingsambtenaar) na 23.00 u voor 7 nachten per week inzetten, tevens ook voor ondersteuning hulpdiensten en ambulances. Een bodycam op hun uniform om uitgaanspubliek te filmen, om de jongeren later te confronteren met hun alcoholgebruik en gedrag. Het filmen is niet voor opsporing bedoeld maar wel voor het terugdringen van alcoholgebruik door de jeugd.

Toezichthouders moeten 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar zijn, in plaats van alleen tijdens kantooruren.

 

DE WIJKAGENT ZICHTBAAR OP STRAAT, IN DE WIJKEN EN DE DORPSKERNEN.

INSTELLEN POLITIEPOST TIJDENS UITGAANSLEVEN OP DE PARADE

LOKALE ONDERNEMERS ORGANISEREN LOKALE EVENEMENTEN.

WIJ LUISTEREN NAAR U EN KOMEN DIRECT IN ACTIE BIJ UW VRAGEN OF KWESTIES WAARBIJ U BIJ DE GEMEENTE IN BENT VASTGELOPEN.

Zeg maar van het zogenaamde 'kastje naar de muur worden gestuurd'.

BURGERINITIATIEVEN SERIEUS NEMEN EN STERK WEGZETTEN.

Er dient meer naar de burger geluisterd te worden en hun voorstellen serieus genomen te worden (bijv. geen woningbouw IJzeren Vrouw).

VOORRANG EIGEN INWONERS BIJ AANKOOP SOCIALE HUUR- KOOPWONINGEN.

KANGEROE WONINGEN VOOR MANTELZORGERS, OUDERS EN KINDEREN ONDER ÉÉN DAK MAAR TOCH APART.

OVERHEIDSGEBOUWEN DIE (GEDEELTELIJK LEEGSTAAN DOORDAT WERKNEMERS VANWEGE CORONA THUISWERKEN) OMTURNEN NAAR TIJDELIJKE WONINGEN VOOR (GESCHEIDEN OUDERS, ALLEENSTAANDEN, JONGEREN EN STUDENTEN)

VERKEER

Hardrijders tegengaan door snelheid beperkende maatregelen toe te passen waar nodig. 

Verkeersonveilige rotondes verkeersveiliger maken voor fietsers en berijders van scooters en bromfietsen. Niet alleen de rotonde bij de Rompert, maar op alle rotondes in de wijken wegsignalering aanbrengen.

WEG MET DE HONDENBELASTING!

De hondenbelasting is een oneerlijke melkkoe. Het opruimen van hondendrollen kost veel minder dan de belasting oplevert. Het hebben van een hond is belangrijk voor mensen en voor hen die eenzaam dreigen te raken. De opruimplicht blijft bestaan.

MUZIEK TOEGANKELIJKER MAKEN VOOR KINDEREN EN DAARVOOR DE BENODIGDE SUBSIDIE VERSTREKKEN.

SCHULDPROBLEMEN AANPAKKEN.

Leren met je geld om te gaan als vak op de basisschool invoeren.

Schuldsanering beter inzetten en zorgen dat de mensen er daadwerkelijk beter uitkomen en weer zicht hebben op een beter leven.

WIJK- EN DORPSBUDGETTEN VERHOGEN.

Steeds vaker moet de burger opkomen voor het in stand te houden van de voorzieningen in hun wijk of leefomgeving.

Dit blijkt uit de aanvragen en toekenningen van budget vanuit het wijk- en dorpsbudget.

Dat kan niet alleen de bedoeling zijn van de besteding van de wijk- en dorpsbudgetten.

KLIMAATPROEF MAKEN VAN WONINGEN.

Wij zoeken naar de mogelijkheden om voor elk gezin en bedrijf mogelijk te maken hun woning en bedrijf klimaat-proof te maken. De kosten en opbrengsten dienen in balans te zijn. Hiervoor zal een extra subsidie voor dienen te komen.

(ENERGIE) ARMOEDE VROEGTIJDIG SIGNALEREN EN TEGENGAAN.

De energierekening loopt op, spanningen thuis nemen toe, ouders maken zich veel zorgen over ze hoe ze moeten rondkomen.

Wij gaan voor het instellen van een taskforce om beter te meten, te monitoren en te bestrijden van de (energie) armoede. Altijd financiële ondersteuning bij (energie) armoede. 

ONDERWIJSINSTELLING OP NIVEAU HOUDEN OM VOOR ALLE LEERLINGEN EN STUDENTEN EEN GOEDE EN VEILIGE OMGEVING MOGELIJK TE MAKEN MET DE BETREFFENDE INVESTERINGEN DAARBIJ.

OPENBAAR VERVOER AFSTEMMEN OP DE BEHOEFTE EN WENSEN VAN DE BEWONERS IN DE WIJKEN EN DE DORPEN.

 

MUZIEKLES EN SUBSIDIE VOOR KINDEREN

Muziekles en subsidieverlening aan kinderen die een muziek-instrument willen gaan leren spelen.

KINDERARMOEDE

De inzet van onze gemeente dient zich te richten op bereikbare en toegankelijke voorzieningen.
Wij vinden dat er ingezet moet worden om concrete algemene voorzieningen zoals schoolbenodigdheden, sport, computer en dergelijke bereikbaar te maken voor kinderen uit arme gezinnen.
De financiële bijdrage of - tegenwoordig steeds vaker - om voorzieningen in natura. De gemeente dient de afspraken en hun werkwijze voor die voorzieningen vast te leggen in lokaal armoedebeleid.
Voor kinderen krijgt deze overheidsondersteuning vorm door via de bijstand participatiebijdragen beschikbaar te stellen. De meest voorkomende bijdragen zijn voor deelname aan sport en cultuur, computerregelingen en jaarlijkse bijdragen voor schoolgaande kinderen. Wij willen de introductie van de kindpakketten.

Wij willen ook fondsen faciliteren die de kindregelingen uitvoeren. De meest bekende zijn het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld.
Lokaal ontstaan naast Voedselbanken ook Speelgoedbanken, die - afhankelijk van de inzet en mogelijkheden van de lokale of regionale vrijwilligersgroep - soms nog extra activiteiten zoals verjaardagsactiviteiten of uitjes mede mogelijk maken . Of groepen die zich specifiek richten op extraatjes voor De kinderen van de voedselbank.