De Bossche uil terug naar de binnenstad in plaats van nu aan de A2 waar deze nu in een verdomhoekje staat.

Leefbaarheid begint voor VOOR Den Bosch in de wijk en buurt. 
Wat is Leefbaarheid?
Voor iedereen is leefbaarheid iets anders. Het heeft te maken met prettig wonen. En wat prettig wonen is bepalen de buurt- en wijkbewoners samen.
In hoeverre is uw wijk of buurt leefbaar?
• Is de buurt schoon, heel en veilig?
• Heerst er een prettige sfeer in de buurt?
• Is er sprake van overlast?

Leefbaar is ook een straat en omgeving die goed onderhouden wordt, waar (duurzaam) groen te vinden is, men dag en nacht buiten durft te lopen en er voldoende leef- en speelruimte is.

In Den Bosch zijn er veel parkeerplaatsen, wallen en (speel)pleinen waar tot diep in de nacht hangjongeren, drugsdealers en ander straattuig voor overlast zorgen. Ze hangen rond auto’s, gillen en schreeuwen de boel bij elkaar, zetten harde muziek aan, geven flink gas bij het wegrijden, steken vuurwerk af, toeteren onnodig en ga zo maar door. Ze houden buurtbewoners uit hun slaap en zorgen voor een onveilig gevoel. De volgende dag ligt de straat bezaaid met fastfoodverpakkingen en lege drankflessen.

Wie er wat van zegt, wordt vaak bedreigd of soms zelfs fysiek aangevallen.

VOOR Den Bosch vindt dat dit moet stoppen: VOOR Den Bosch wil daarom een meldpunt waar bewoners (anoniem) hun overlastervaringen kunnen delen en ook hun oplossingen aan kunnen dragen. Wij gaan alle meldingen en oplossingen bundelen en voorleggen aan de portefeuillehouder openbare orde en veiligheid. Alle overlastplekken in de stad moeten stevig tegen het licht gehouden worden en acties op worden uitgezet om samen naar oplossingen ter verbetering te zoeken.

VOOR Den Bosch zet ook in op meer wijkagenten, vaker preventief fouilleren, meer camerabewaking (in overleg met de bewoners) op plekken van overlast.

Tevens BOA’ s ook in de nacht inzetten. BOA’ s uitbreiden en wapenstok en pepperspray toestaan ter ondersteuning in de uitvoering van hun handhavingstaken.

Onze ervaring is dat de buurtbewoners vaak betere oplossingen bedenken dan de ambtenaren op het Stadskantoor.

Daarom vragen wij de Bosschenaren meldt de plekken van overlast en uw oplossing.

Bel bij acute straatoverlast ook altijd de politie op 0900-8844 of Stadstoezicht 073-6155565.