MILIEU

Het straatvuil (vuurwerkafval) zoals hier in de Lekstraat sinds 1 jan tot nu 15 januari laten liggen.

Gemeente dient te zorgen voor onderhoud van de wijken en dorpskernen.

Openbare vuilnisbakken op tijd legen en als geconstateerd wordt dat ze vol zijn een bak bijplaatsen of vervangen door een grotere. Als dumping van huisvuil in openbare bakken wordt geconstateerd, dan handhaver inschakelen. VOOR Den Bosch is in beginsel voorstander van:

  • afvalscheiding aan de bron, waardoor recycling wordt bevorderd.
  • bevordering natuur en biodiversiteit door genuanceerd te maaien en het met soortenrijke flora inzaaien van bermen (ook goed voor insecten).
  • afschaffen gebruik van (verdacht) kankerverwekkende of insecten dodende onkruidbestrijders.
  • het nagaan waar plantsoenen kunnen ‘verwilderen’ en inheemse soorten te gebruiken bij beplanting. Rigoureus wortel en tak verwijdering van woekerende exoten als vooral de Japanse duizendknoop. Daartoe ook eigenaren van particuliere gronden oproepen en zo mogelijk verplichten voordat het uit de hand loopt.

DUURZAAM maken van woningen.

Een huis verduurzamen kan op allerlei manieren. Zo kunnen inwoners klein beginnen met ledlampen, een slimme thermostaat en tochtstrippen, of het groter aanpakken met isolatie of vloerverwarming. De gesprekken met de huiseigenaren geven u handige tips en ideeën om tot een goede aanpak te komen voor uw eigen woning.

Daarnaast zo min mogelijk spullen kopen. Hergebruik is beter.

Reis bewust.

Vervoer jezelf duurzaam.

Bespaar op minder douchen.

Denk goed na over de C02 uitstoot en de opwarming van de aarde om dit tegen te gaan.

Maak de juiste milieu keuzes. 

WINDMOLENS

Tegen windmolens gezien de gezondheidseffecten.

Het RIVM dient onderzoek te doen naar de gezondheid in relatie met slaapstoornis en stress.