WERKEN

Werken is erg belangrijk om een goed en aangenaam leven te kunnen leiden.

Als het aan VOOR Den Bosch ligt dient de gemeente:

•  de werkgelegenheid voor jongeren (van 18 tot 23 jaar) en 55-plussers te bevorderen;

•  bijstandsgerechtigde jongeren actief aan de  slag te laten gaan in een gemeentelijk traject;

•  uitkeringsgerechtigden werkervaring en werkritme te laten opdoen in vrijwilligerswerk;

•  het mogelijk te maken dat alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering een goede balans vinden tussen hun ouderplicht en hun beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.