VEILIGHEID


VOOR Den Bosch streeft naar veiligere wijken en dorpen.

 

Het gezag zal weer gerespecteerd moeten worden.

Respect, fatsoen, orde en handhaven is ver te zoeken.

Veiligheid is niet alleen een zaak van de politie en de gemeente, maar van ons allemaal. Veiligheid en het veiligheidsgevoel beginnen in de straat, de wijk of het dorp waar men woont. In dit verband zijn een opgeruimde omgeving en goede verlichting de basis van dit gevoel. Hier liggen taken voor de gemeente Den Bosch.

Wij vinden dat wijk- en buurtpreventie en WhatsApp een belangrijke bijdrage hieraan kunnen leveren. De gemeente Den Bosch moet dat dan ook blijven faciliteren en ondersteunen.
Het gebruik van camera’s in de openbare ruimte vinden wij acceptabel. Cameratoezicht verhoogt namelijk de veiligheid en het veiligheidsgevoel aanzienlijk.
Voor ons zijn goed onderhouden straten, veilige fietspaden en –routes, trottoirs zonder gaten en scheuren belangrijk. Hier zijn veel verbeterslagen te maken.

De wijkagent hoort veel zichtbaarder dan nu in de wijk aanwezig te zijn en dient daarbij zonodig ondersteunt te worden door de BOA’ s.
Nu is het zo dat BOA’ s steeds meer bepaalde eenvoudige taken van de wijkagent overnemen omdat de wijkagent te onzichtbaar is. 
Waar nodig dus meer wijkagenten ondersteunt door BOA’ s in een bepaalde wijk inzetten.

De BOA dient niet om 23.00 u zijn of haar dienst te beëindigen maar 24/7 uur  
bereikbaar te zijn voor calamiteiten.

Wij willen dat er nachtboa’s komen omdat de politie in de nacht sterk onderbezet is. Wanneer de politie wordt gebeld komt deze meestal niet of te laat.
De nachtboa’s zijn eerder ter plekke.

Verbetering verkeersveiligheid van verkeersonveilige situaties zoals bijvoorbeeld bij tweerichtingsfietspaden op rotondes en onveilige niet verlichte viaducten. 
Signalering middels knipperlichten op alle tweerichtingsfietspaden van rotondes.

 

Het gedoogbeleid m.b.t. softdrugs is niet meer te begrijpen en wij zijn voor het legaliseren en reguleren van softdrugs (wiet/cannabis).

 

De productie en handel in chemische en andere harddrugs keihard aanpakken.

Het gebruik van deze drugs is onder jongeren een zeer groot probleem geworden.