Auteur archieven: Joep

Moties

  M O T I E   Pilot inzameling GFT+etensresten bij ondergrondse containers en hoogbouw   De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch in vergadering bijeen op 8 november 2022, gezien het voorstel ‘Conceptbegroting 2023’ gehoord de beraadslaging,   constaterende dat Het gescheiden aanbieden van GFT+etensresten in hoogbouw en wijken waar gebruik wordt gemaakt van afvalinzameling […]

Dit is een test

Geacht college, In de aflevering van Brugman op 12 augustus jl. op de lokale omroep DTV hoorden wij de centrummanager van Den Bosch, de heer Wouter van der Leij zeggen dat de Bossche binnenstad een beetje een groezelige uitstraling heeft. In de talkshow van Theo Verbruggen krijgt Van der Leij bijval van Ton Rombouts die […]