Sport

Sport verbindt, verrijkt en levert een bijdrage aan een gezond lichaam. Sport is een onmisbaar onderdeel in het leven van mensen. Het is niet alleen ter verbetering van fysieke dan wel mentale gezondheid. Het draagt ook bij aan het onderhouden van sociale contacten en de sociale cohesie. Tevens biedt het mensen de mogelijkheid om zichzelf uit te dagen en daar waar talent aanwezig is, dit verder te ontwikkelen. Dit steunt VOOR Den Bosch van harte en daarom vinden wij het belangrijk tijdig te investeren in adequate, doelmatige huisvesting voor sport. Hierbij worden alle verenigingen serieus genomen. Daarom moet de gemeente inzetten op deugdelijke, eigentijdse en doelmatige sportvoorzieningen voor alle sportverenigingen waar mogelijk. Daarin is het ook belangrijk dat er draagvlak in de samenleving is voor de gemaakte keuzes.