Milieu en duurzaamheid

Energietransitie

De energietransitie en de daarbij behorende verduurzaming zijn noodzakelijk voor ons land en onze gemeente. Verduurzamen doe je als gemeente niet alleen, maar samen met je inwoners en ondernemers. Deze samenwerking is belangrijk om het draagvlak voor mogelijk ingrijpende maatregelen te vergroten en ervoor te zorgen dat de stem van de inwoners altijd gehoord wordt. De energietransitie biedt enorme kansen en uitdagingen. Innovatie wordt gestimuleerd en creëert daardoor ook werkgelegenheid.

Het bedrijfsleven heeft de afgelopen jaren volop ingezet op nieuwe ontwikkelingen. Daar moet de gemeente volop gebruik van maken. De gemeente’s-Hertogenbosch heeft via de RES (Regionale Energie Strategie) vooral ingezet op windenergie. VOOR Den Bosch kiest niet voor wind, maar voor zonne-energie. VOOR Den Bosch zet tevens in op energiebesparing. Energie die je bespaart hoeft ook niet te worden opgewekt, daar zit de winst op korte termijn. Daarnaast wil VOOR Den Bosch zich richten op nieuwe alternatieven zoals geothermie (aardwarmte). Geothermie en mono-mestvergisters kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat er geen landschapsvervuilende windmolens nodig zijn.