VOOR Den Bosch wil een goede gezondheid voor alle inwoners bevorderen.

Onze gemeente is een zorggemeente waar we echt trots op zijn.

Iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving op een manier die bij hen past.

Zorg en ondersteuning is namelijk altijd maatwerk.

Op preventieve gezondheidszorg zetten wij in en heeft onze prioriteit. Wel doen wij een beroep op u eigen verantwoordelijkheid omdat  u ook voor een gezond en gelukkig leven veel kunt doen. Wanneer uw gezondheid je in de steek laat ondersteunen wij u. Familie, buren en vrijwilligers helpen elkaar als het erop aankomt. 

 • Duidelijkheid verschaffen over welke zorg u recht hebt.
 • De zorg is voor iedereen toegankelijk.
 • De procedures voor het aanvragen van zorg moeten helder zijn.
 • Snel en passende zorg per geval bekijken wat nodig is en daarbij geen belemmering door allerlei regeltjes.
 • De mantelzorger dient door de gemeente bijgestaan te worden om te voorkomen dat zij overbelast raken.
 • Het meewerken door de gemeente aan het mogelijk maken van mantelzorg-wonen vinden wij belangrijk.
 • De zorgcoöperaties kunnen elkaar versterken door elkaars ervaringen te bundelen en er van te leren ten behoeve van de zorgbehoevenden.
 • Goed beoordelen van zorgaanbieders voor wat betreft hun te bieden kwaliteit bij inkoop van zorg.
 • Wachtlijsten verkorten door het inzetten van kleine zorgaanbieders die snel kunnen schakelen hebben onze voorkeur. Wachtlijsten terugdringen door wachtlijstenmanagement in te voeren en wachtlijsten samen te voegen. Betere sturing tot gevolg.
 • Ouderen, kinderen en mensen met beperkingen passend vervoer aanbieden. Opstapplaatsen uitbreiden en makkeljk bereikbaar maken.
 • Sport en bewegen inzetten als een instrument om de doelen van het sociaal domein te behalen.
 • Zorg- en welzijnswerk laten aansluiten op het sociaal domein.