Dit is een test

Geacht college,

In de aflevering van Brugman op 12 augustus jl. op de lokale omroep DTV hoorden wij de centrummanager van Den Bosch, de heer Wouter van der Leij zeggen dat de Bossche binnenstad een beetje een groezelige uitstraling heeft. In de talkshow van Theo Verbruggen krijgt Van der Leij bijval van Ton Rombouts die hem bijvalt door te zeggen dat “De binnenstad is een beetje aan het verloederen”. In de tijd dat Ton Rombouts burgemeester van Den Bosch was werd de stad direct na een bepaalde activiteit schoongemaakt zoals hij zegt, zoals bijvoorbeeld nadat de zaterdagmarkt voorbij was of wanneer er veel bezoek aan de stad was geweest. De stad lag er toen veel schoner bij begrijpen wij uit zijn woorden. Wat ook nog door de centrummanager wordt gezegd is dat de vuilnisbakken te vies zijn om er iets in te gooien.

 

Wij van VOOR Den Bosch onderschrijven deze uitspraken en vinden dat zowel hij als Ton Rombouts het bij het juiste eind hebben.

Hoe is het zover gekomen dat er zo over onze stad, door toch niet de minste personen zo in de volle openbaarheid, dat iedereen het kan horen wordt gesproken. Wij van VOOR Den Bosch zijn hierdoor best aangedaan dat er zo over onze mooie stad wordt gesproken en willen dat hier verandering in gaat komen.

VOOR Den Bosch vindt overigens ook dat verloedering en vervuiling niet alleen voor de binnenstad geldt, maar ook voorkomt in de verschillende wijken en zeker voor wat betreft het onderhoud van straten en groenvoorzieningen.

 

VOOR Den Bosch heeft de volgende vragen aan het college:

  • Herkent u zich in de uitlatingen van zowel de heer Van der Leij als de heer Ton Rombouts? Wat vindt u ervan dat en plein public deze uitlatingen door hen worden gedaan?
  • Hoe komt het dat de binnenstad er in de ogen van de genoemde heren er nu zo verloederd bij ligt? Bent u het met hun uitspraken eens, en zo nee waarom niet?
  • Is er door de centrummanager al afstemming met u geweest over de aanpak of verbeteringen van zijn genoemde constateringen? Zo ja wat zijn dan de resultaten uit dat gesprek aangaande gemaakte afspraken?
  • Bent u voornemens om er voor te zorgen dat het imago op dit punt over onze binnenstad snel wordt hersteld? Zo ja, wat gaat u daar dan aan doen?
  • Wat gaat u doen aan de nu vies ogende en niet meer bij deze tijd passende en veel te kleine vuilnisbakken? Gaat u ze vervangen? Sneller schoonmaken? Heeft u daar budget voor of voor over, en zo ja wat kost deze exercitie dan?
  • Wat zijn de huidige schoonmaakactiviteiten aangaande het schoon en zuiver maken van onze binnenstad maar ook van de verschillende wijken?
  • Bent u het met ons eens dat er ook in de verschillende wijken achterstand in onderhoud is, zeker wat betreft het groenonderhoud?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *