Gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

Als gemeente zijn wij medeverantwoordelijk voor de dieren binnen onze grenzen en veel besluiten en handelingen van de gemeente zijn van invloed op het welzijn van dieren. Om die redenen is het van belang dat de gemeente in haar beleid aandacht besteedt aan dierenwelzijn en een diervriendelijk beleid opstelt, bij voorkeur in de vorm van een nota Dierenwelzijn.

Om hierbij te helpen, heeft de Dierenbescherming een aanbevelingennota opgesteld met aanbevelingen voor gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid.

Wij zijn voor een diervriendelijke gemeente.

De lokale overheid heeft van alle overheden verreweg het meeste met dieren te maken. De omgang met dieren speelt een rol in het sociale domein, bij de inrichting van de openbare ruimte en ook waar het gaat om openbare orde en veiligheid. zorgen voor modern duuren dierzaam beleid.


In de sociale problematiek komen burgers en hun dieren vaak samen in de knel. Armoede, sociaal isolement, of een verminderde toegang tot hulp en kennis kunnen leiden tot schrijnende situaties van animal hoarding, vervuiling en verwaarlozing, huiselijk geweld tegen alle huisgenoten, of het
verplicht afscheid moeten nemen van huisdieren binnen schuldhulpverlening. Daarin kunnen maatschappelijke hulpverleners en de Dierenbescherming samen met elkaar optrekken, bijvoorbeeld
in een Dierenbuddyproject. Het is belangrijk en wij willen dergelijke initiatieven mee mogelijk maakt.


Leefbaarheid van de omgeving voor mens en dier is direct verbonden aan de inrichting van de openbare ruimte en aan het bewaken van de openbare orde en veiligheid. Terreinen waar de gemeente in belangrijke mate verantwoordelijkheid voor heeft. Dieren, zowel huisdieren als wilde
dieren, kunnen voor overlast zorgen. Dergelijke overlast moet zoveel mogelijk worden voorkomen en als ze zich toch voordoet duur- en dierzaam worden aangepakt. Wij gaan er van uit dat u net als de Dierenbescherming wilt inzetten op preventieve maatregelen. Denk aan natuurinclusief bouwen
door de gemeente, educatieprojecten, de keuze voor diervriendelijker bestrijdingsmethodes als de
aanwezigheid van mieren, ratten, muizen en andere dieren voor problemen zorgt, maar ook door als gemeente voor veilige hondenlosloopterreinen te zorgen.