Categorie archieven: Uncategorized

Moties

  M O T I E   Pilot inzameling GFT+etensresten bij ondergrondse containers en hoogbouw   De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch in vergadering bijeen op 8 november 2022, gezien het voorstel ‘Conceptbegroting 2023’ gehoord de beraadslaging,   constaterende dat Het gescheiden aanbieden van GFT+etensresten in hoogbouw en wijken waar gebruik wordt gemaakt van afvalinzameling […]