• Wij willen dat onze inwoners meer invloed uit kunnen oefenen op de beleidskeuzes van de gemeente en ondersteunen hen daarbij.
  • Meepraten en mee doen, gekend en erkend worden bij ingrijpende maatregelen van de gemeente in uw directie leefomgeving.
  • Zelf als burger sommige overheidstaken overnemen en de overheid niet meer nodig hebben door het zelf op te lossen daar zijn wij voor.
  • De burger wil een lokale overheid die zijn taken goed uitvoert, goed bestuurd worden en tevreden zijn over de publieke diensten van de gemeente.
  • Wij zorgen voor meer verbinding te maken met het stadsbestuur om u ook zeggenschap te geven.
  • De lokale autonomie zou weer in ere hersteld dienen te worden door een democratisering beweging van vergaande burgerparticipatie van onderop.
  • Wij willen een burgerpanel instellen en niet de vraag te hoeven stellen van waar staat de gemeente, maar waar staat de gemeenschap?